Luščenje koruze-Zarja, Mavrica, Livada-nov.2014

5 / 13