Organizacija in zaposleni

Delo v Domu je organizirano po enotah oz. službah:
  • Socialna služba - dejavnosti in sprejem v dom
  • Zdravstveno negovalna služba
  • Fizioterapija
  • Delovna terapija
  • Finančno računovodska služba
  • Služba prehrane
  • Tehnično - vzdrževalna služba


Organigram