Pomoč na domu

Z letom 2020 smo v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah prevzeli izvajanje storitve Pomoč na domu za občini Šmarje pri Jelšah in Rogatec. Od 31.5.2022 pa storitev opravljamo tudi v občinah Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Veseli smo, da smo lahko prevzeli to nalogo, saj nam je delo z ljudmi blizu in verjamemo, da bomo za naše uporabnike lepo poskrbeli.

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo, ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Pomoč na domu je v pristojnosti občin, saj občina izbere izvajalca, ki nato storitev izvaja v "okviru mreže javne službe«. Občine pomoč na domu tudi sofinancirajo in sicer najmanj v višini 50 %.

CENE STORITVE:

Občina Šmarje pri Jelšah sofinancira storitev v višini 68,37%, kar pomeni, da je znesek za uporabnika 6,70 €/uro, ob nedeljah 8,10 € /uro in praznikih 8,80 €/uro.

Občina Rogatec sofinancira storitev v višini 69,99%, kar pomeni, da je znesek za uporabnika za eno uro 6,18 €/uro, ob nedeljah 9,14 €/uro in praznikih 9,80 €/uro.

Občina Podčetrtek sofinancira storitev v višini 71,32%, kar pomeni, da je znesek za uporabnika za eno uro 6,70 €/uro, ob nedeljah 7,32 €/uro in praznikih 7,89 €/uro.

Občina Kozje sofinancira storitev v višini 71,48%, kar pomeni, da je znesek za uporabnika za eno uro 6,79 €/uro, ob nedeljah 7,32 €/uro in praznikih 7,89 €/uro.

Občina Bistrica ob Sotli sofinancira storitev v višini 69,82%, kar pomeni, da je znesek za uporabnika za eno uro 6,90 €/uro, ob nedeljah 7,50 €/uro in praznikih       8,13 €/uro.
Za vse informacije se lahko obrnete na vodjo in koordinatorko storitve »Pomoč na domu« Saro Nassib na telefonsko številko 031 739 747 ali na elektronski naslov: pomocnadomu@dusmarje.si.

Obrazci:
Prošnja za pomoč na domu
Pooblastilo