Pozdrav direktorice

Spoštovani!

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah že 40. let uspešno izvaja svojo dejavnost, dejavnost skrbi za starejšo populacijo.

S svojim delom smo stkali številne vezi z družinami naših uporabnikov kot tudi družinami zaposlenih, ki so, ali so bili del našega skupnega povezovanja. S svojim prispevkom smo krepili znanja in jih v strokovnih krogih tudi delili. Vedno znova smo iskali nove možnosti, da bi življenje starostnika obogatili, ga polepšali in mu omogočili varno zavetje V toplem objemu starosti.

Pot, ki smo jo prehodili ni bila lahka. Sestavljena je bila iz velike požrtvovalnosti vodstev in truda zaposlenih, ki smo skozi leta ustvarjali življenje v Domu. Z vso odgovornostjo in zavzetostjo smo razvijali in bogatili dnevni utrip, prav tako ob tem ni zaostajal razvoj bivalnih pogojev.

Danes lahko trdimo, da je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah dom za starejše, ki je prepoznan v širšem prostoru. Prepoznam kot lepo urejen, domač, s prijaznimi zaposlenimi, predvsem pa se širi dober glas zaradi kakovosti oskrbe in strokovnega pristopa.

Kot prvi zavod v Evropi smo leta 2011 prejeli mednarodni certifikat kakovosti po modelu E-qalin, ki dokazuje, da smo razvojno naravnani in da vedno znova iščemo možnosti za izboljševanje. Prav tako so zaposleni leta 2009 prejeli priznanje za izstopajoče strokovno delo na področju socialnega varstva s strani resornega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V letu 2016 smo v natečaju časopisne hiše Delo na podlagi mnenja strokovne komisije in javnosti prejeli naziv »Najtoplejši domovi v letu 2016«. Navedeno je potrditev, da smo na pravi poti, da delamo dobro in da je trud preteklih let obrodil sadove.

Vse skupaj pa nam res da daje vzpodbudo, po drugi strani pa zavezo, da segamo še višje in delamo še bolje. Da uporabimo dobre temelje in na njih gradimo.

Skozi pregled spletne strani vam želimo pomagati, da ocenite okolje, v katerem živijo naši uporabniki, delajo zaposleni in se vključujejo svojci in druga javnost. Ocenite lahko pogoje, v katerih starostnik, ki biva v domu, po lastni želji in v skladu s svojimi zmožnostmi, lahko izbira v pestrosti ponudbe.

Oboje omogoča dobro počutje in varnost. Za uporabnike, zaposlene in svojce.

Upamo, da vas predstavljeno prepriča, da je to hiša v kateri želite preživeti starost. V topel objem starosti vas z veseljem sprejmemo. Dobrodošli!

Gordana Drimel

Direktorica