Senior točka

V letu 2017 je pričela delovati v okviru dejavnosti doma tudi Senior točka, ki na enem mestu združuje storitve za zunanje uporabnike, se pravi starostnike, ki živijo v domačem okolju. Del storitev je sodi med institucionalne oblike in del kot izbira med samoplačniškimi storitvami. S ponudbo se želimo približati uporabnikom na domu, predvsem s svojim znanjem, ponudbo in organiziranimi aktivnostmi pomagati starostnikom in njihovim svojcem.

Prva socialna pomoč


Socialna služba doma je velikokrat prva točka, kjer lahko starostnik in njegovi svojci prejmejo informacije kakšne možnosti pri oskrbi starejših so na razpolago. Socialna delavka s svojim znanjem in izkušnjami pomaga pri iskanju najboljše rešitve za oskrbo, nudi pomoč pri iskanju socialnih transferjev in daje splošne informacije.

Dnevno varstvo


Dnevno bivanje je institucionalna oblika varstva, pri katerem starejši del dneva preživijo v domu upokojencev, preostali del dneva pa v domačem okolju, kjer jim oskrbo in varstvo nudijo svojci. Takšna oblika varstva zagotavlja starejšim ljudem čim daljše bivanje v domačem okolju in daljša obdobje prilagajanja na celodnevno institucionalno varstvo. V dnevnem bivanju našim uporabnikom nudimo osnovno oskrbo, ki zajema: prehrano, bivanje in počitek, skrb za osebno higieno.

Posamezne storitve se izvajajo glede na potrebe posameznika. Ob tem uporabniku nudimo tudi ustrezno: socialno oskrbo, zdravstveno nego in varstvo glede na potrebe in zdravstveno stanje.

Poleg navedenega je porabnikom dnevnega bivanja nudena možnost vključevanja v vse dnevne aktivnosti, ogled kulturnih prireditev, aktivnosti v okviru fizioterapije in delovne terapije, sodelovanje v skupinah za samopomoč, frizerske storitve itd. V primeru potrebe opravimo tudi prevoz v/ iz dnevnega varstva v domače okolje.

Namestitve v času dopustov


V domu se zavedamo, da se družine tekom leta, zaradi kontinuirane potrebe po oskrbi starostnika, srečujejo s težavami. Tako smo pred nekaj letu razvili ponudbo namestitve za krajši čas, čas dopustov. V času odhoda družine na dopust, oziroma potrebnega oddiha, za starostnika poskrbimo mi.

Rehabilitacija


Zunanjim uporabnikom je ponujena tudi možnost začasnega bivanje za čas rehabilitacije po poškodbah (npr. zlom kolka, stegnenice, zapestja….), možganski kapi, amputacijah ali dolgotrajni bolezni. Skrbno načrtovane storitve rehabilitacijskega tima (fizioterapevt, delovni terapevt, zdravnik, diplomirana med. sestra, socialni delavec in prehranski strokovnjaki) so vključene v dnevno oskrbo. Cilj takšne začasne rehabilitacije je čim prejšnja vrnitev v domače okolje in čim večja samostojnost pri dnevnih aktivnostih.

Rehabilitacijske storitve, ki se izvajajo so: učenje samostojnosti pri opravljanju dnevnih dejavnosti (hranjenje, oblačenje, umivanje…), zmanjševanje bolečine (protibolečinska elektroterapija), učenje hoje, uporaba pripomočkov ( bergle, hodulja, invalidski voziček…), učenje neodvisnosti in samostojnosti pri gibanju, zdravstvena vzgoja in svetovanje (oseba se nauči živeti s svojo boleznijo oz. omejitvami), učenje za zmanjšanje tveganja za padce in pomoč pri vrnitvi v domače okolje.

Starejšim je treba med procesom rehabilitacije vlivati pogum, jih spodbujati in razumeti njihove dileme in strahove. Bolezen ali poškodba velikokrat pusti hude posledice (invalidnost) in namen rehabilitacije v tem primeru je, da posamezniku pomaga izboljšati samopodobo v smislu sprejemanja samega sebe skupaj s svojo boleznijo. Podporo v smislu višanja kakovosti življenja nudimo tako obolelemu kot svojcem.

Samoplačniške storitve fizioterapije in delovne terapije


Za zunanje uporabnike so na razpolago različne samoplačniške storitve fizioterapije in delovne terapije, ki jih uporabnik lahko koristi v Domu ali pa se lahko storitve po dogovoru opravijo tudi na domu uporabnika.

Izposoja pripomočkov in izobraževanje svojcev, ki negujejo obolele na domu


V domu si je možno proti plačilu sposoditi medicinsko tehnične pripomočke za določen čas. Na razpolago so negovalne postelje, ograjice, trapezi... Strokovni delavci ob izposoji nudijo strokovno svetovanje o uporabi pripomočka, po potrebi se svetovanje opravi tudi na domu uporabnika.

Izobraževanje laičnih negovalcev


V domačem okolju živi veliko število starostnikov, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujejo strokovno pomoč. Zanje po svojih najboljših močeh poskrbijo svojci. Del nalog je sicer pokrit preko patronažne službe in pomoči na domu, vendar je 24-una skrb za negovalce kljub temu zahtevna in obremenjujoča. Za lažje premagovanje težav in stisk ponujamo izobraževanje za laike, družinske člane, ki v domačem okolju negujejo obolele starostnike. Preko načina predavanj in delavnic prenašamo svoje znanje in izkušnje.

Gostinske storitve


Dom ponuja zunanjim uporabnikom na razpolago različne gostinske storitve. Najpomembnejša je priprava obrokov in razvoz kosil na dom v okviru pomoči na domu, ki jo izvaja naš zavod. O navedenem so v ponudbi priprava pogostitev, ponudba slaščic, drobnega peciva, priprava narezkov idr., ki jih lahko koristijo tako notranji uporabniki kot prebivalci lokalne skupnosti. Odprtega tipa je tudi domski bar, ki po konkurenčnih cenah privablja tako stanovalce, svojce kot okoliške prebivalce. Na voljo je tako dobra, celostna gostinska ponudba.