Aktivnosti

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah stanovalcem nudimo raznovrstne vsakodnevne aktivnosti, kot so:
 • Skupno petje s harmonikarjem
 • Miselne igre – ohranjanje kognitivnih funkcij
 • Skupinska telovadba
 • Okupacijska delovna terapija – ročna dela
 • Aktivnosti v stanovanjskih skupinah
 • Druženje v skupinah za samopomoč
 • Izposoja knjig v domski knjižnici
 • Izposoja dnevnega časopisja
 • Sodelovanje v pevskem zboru
 • Literarno ustvarjanje in sodelovanje pri domskem glasilu
 • Sodelovanje pri sestavi jedilnika
 • Možnost duhovne oskrbe - molitvene ure
 • Bralne ure v sodelovanju s Knjižnico Šmarje
 • Vrtičkarstvo