PROSTOVOLJSTVO - zavezanost dobremu

Predstavljajmo si, da našo zavezanost skupnemu delu - prostovoljstvu izrazimo s pomočjo prispodobe debla.

Vsako drevo v naravi je drugačno, je zanimivo, pa vendarle nekatera redkeje opazimo, saj se najprej ozremo h krošnjam in sadežem. Zavedajmo se, da deblo povezuje korenine in krošnjo z vsem, kar spada k njej. Menimo, da je drevo zelo pomembno za skupno dobro, saj se istočasno dotika tako izvora kot sadov. Če bi delali vsak zase, bi naredili bolj malo. Skupno delo posameznikov pa je tisto deblo, ki pripelje do lepih sočnih sadov, ki se pokažejo v delu z ljudmi. Upanje in toplina, ki ju z nudenjem raznovrstne pomoči prinašamo v srca starejših ljudi ter jim pomagamo glede na naše zmožnosti, bistveno zvišata njihovo kakovost življenja. Sinergija pri delu z ljudmi pomeni, da je 1+1 več kot 2. Timsko delo je prepoznavno v negovanju dobrih odnosov, v medsebojnem povezovanju, s partnerstvom z drugimi organizacijami. Ekipno delo je najbolj rodovitno in močno, ko vsi vemo, da skupaj držimo pokonci celotno »krošnjo«, ko si zaupamo in ko se medsebojno podpiramo.

Vabimo vas, da se kot prostovoljci udeležite pomoči v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, da bomo skupaj lahko občudovali lepoto krošenj in sadežev. Hvaležnost starejših ljudi je lahko brezmejna.

KJE? Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.
KOGA? Potrebujemo prostovoljce za druženje s stanovalci doma.

Delovna organizacija bo s prostovoljcem sklenila Dogovor in mu potne stroške povrnila. Za prostovoljno delo se je potrebno najaviti in prijaviti(podpis dogovora) na tel. št: 051 381 363 - Urša Medved. 

ZA KAJ? Za pomoč pri prostočasnih aktivnostih kot so branje, pisanje, ročna dela, , šah, kartanje, človek ne jezi se..., pomoč pri vključevanju v širše socialno okolje (obisk prireditev, razstav…), spremstvo v trgovino in po osebnih opravkih, dobrodošla je tudi medsebojna izmenjava izkušenj in znanj.