Kakovost

E-QALIN

E-qalin je evropski model upravljanja kakovosti v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah.
V začetni fazi je nastajal na področju domov za starejše in tekom let prešel na druga področja socialnovarstvenih storitev, z namenom dviga kakovosti storitev in življenja za uporabnike in njihove svojce, po drugi strani pa uspešno voditi ustanovo, kakovostne pogoje za delo zaposlenih in posledično večje zadovoljstvo vseh, ki v ustanovi živijo, delujejo oziroma se z njo kakorkoli povezujejo.
Certifikat s področja kakovosti omogoča ob osnovnem pomenu, potrditvi kakovosti dela, tudi primerljivost med ustanovami v Sloveniji in v širšem mednarodnem področju. Postopek izvaja podjetje Bureau Veritas, ki je v slovenskem prostoru edino certifikacijsko podjetje za E-qalin v Sloveniji.

ZGODOVINA

Model E-qalin je nastajal v skupnem sodelovanju različnih strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, področja vodenja socialnovarstvenih ustanov, zastopnikov poklicnih združenj, ustanoviteljev domov in uporabnikov storitev iz Avstrije, Italije, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske in Slovenije.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah se je pridružil v začetni fazi kot eden izmed šestih domov iz Slovenije. Na povabilo podjetja Firis smo se udeležili prvih izobraževanj in leta 2006 uspešno zaključili pilotno fazo uvajanja.

NAČIN DELA

Proces samoocenjevanja
V samoocenjevalne procese, kjer poteka delo v obliki dinamičnega skupinskega dela, so vključeni vsi ključni partnerji: stanovalci, svojci in zaposleni. Osnovna naloga samoocenjevanja je analiza zastavljenih posameznih struktur in procesov v ustanovi po sistemu PDCA-I (načrtovanje, preizkus, preverjanje, izvedba in vključenost), ki terja sistematičnost dela in sistematično zastavitev procesov.

Proces izpeljevanja izboljšav
Analiza posameznega področja nam nakazuje potrebne spremembe in potrebo po izboljšavah. Izboljšave na področju struktur in procesov, ki so rezultat skupnih odločitev, se izvajajo prav tako po sistemu PDCA-I. Ta način nas zavezuje k načrtnemu doseganju svojih ciljev in rezultatov.

Anketiranje
Vsako leto poteka anketiranje stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Rezultati anket kažejo razvoj ustanove, potrebe po spremembah in zadovoljstvo s storitvami, ki jih ustanova ponuja.