Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki z znanstveno dokazanimi postopki omogoča uporabniku čimbolj samostojno izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, pomaga pri ohranjanju in zviševanju stopnje zdravja, omogoča preprečevanje posledic bolezni in pomaga pri vzdrževanju in večanju uporabnikovih sposobnosti.

Z vsakim uporabnikom doma delovni terapevt glede na njegovo željo in zmožnosti skupaj z njim izdela individualni načrt delovne terapije. Pri načrtu se upošteva mnenje zdravnika in želje svojcev. Cilj delovne terapije je ohraniti ter izboljšati uporabnikovo samostojno izvajanje življenjskih aktivnosti.

Smisel delovne terapije je izboljšati ali ohranjati kvaliteto življenja uporabnika do najvišje možne stopnje njegovih zmožnosti in sicer na treh področjih človekovega delovanja:

  1. SKRB ZA SEBE- delovni terapevt pomaga uporabniku ohranjati in izboljšati samostojnost na področju dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, hranjenje, posedanje, transferji…)
  2. PRODUKTIVNOST (delo)- drobna dela (pomoč sostanovalcem, zalivanje rož, izdelovanje ročnih del-vezenje, šivanje, pletenje, kvačkanje…)
  3. PROSTI ČAS- v domu lahko uporabniki aktivno preživijo prosti čas, kjer imajo na voljo različno paleto domskih aktivnosti kot so domske prireditev ob paznikih, tombola, praznovanje rojstnih dni, uporaba knjižnice, skyp-a, sveta maša, pevski zbor , skupine za samopomoč, medgeneracijska srečanja z otroki osnovnih šol in vrtcev, organizacija izletov, ogledov itd…

Delovna terapija uporabniku pomaga, da se lahko vključuje v vsakodnevno življenje na vseh področjih človekovega delovanja. Pri doseganju teh dejavnosti dosega čim večjo samostojnost, varnost in učinkovitost. Z načinom izvajanja teh dejavnosti preprečuje nastanek poškodb in bolezni.

Le ta posamezniku omogoča, da s pomočjo vključevanja v raznovrstne aktivnosti in dejavnosti dosega , ohranja in povečuje svoje zdravje in dobro počutje.

Je nepogrešljiva sestavina celostne starostnikove rehabilitacije. Pomembna je zaradi terapevtske obravnave posameznikovega psihičnega in fizičnega stanja. S posebej izbranimi in stopnjevanimi aktivnostmi poskušamo pri starostnikih razviti optimalne fizične in intelektualne funkcije, ter tako doseči najvišjo možno

stopnjo funkcionalnosti v vseh vidikih dnevnega življenja. Tako delovna terapija v Domu skuša stanovalcem, preko različnih aktivnosti, osmisliti življenje in jim omogočiti čim hitrejšo vključitev v novo bivalno okolje. Delovni terapevt in stanovalec skupaj poiščeta aktivnosti, ki bi posamezniku omogočile najvišjo raven samostojnosti in mu zagotovile višjo kakovost življenja, kar pomembno vpliva na človekovo dostojanstvo in ga motivira za aktivno preživljanje življenja v domu.