Zdravstvena nega in oskrba

Zdravstvena nega in oskrba nudita stanovalcu pomoč pri doseganju fizičnega, psihičnega in socialnega potenciala in dobrega počutja. Osnova dejavnosti je pomoč posamezniku pri opravljanju življenjskih funkcij na podlagi štirinajstih osnovnih življenjskih aktivnosti. Delo poteka po sodobnih metodah dela, ki temeljijo na novih spoznanjih s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege.

Stanovalci doma imajo zagotovljeno osnovno zdravstveno varstvo, ki ga izvaja Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Zdravnik zdravstvenega doma je prisoten v hiši 3-krat tedensko, v preostalem času je zagotovljena zdravniška pomoč dežurnega zdravnika. V hišo redno prihajajo tudi specialist psihiater, internist, okulist in po potrebi zobozdravnik.
V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja so stanovalci razvrščeni v štiri tipe zdravstvene nege.

Zdravstvena nega ima osnovno nalogo, da stanovalcu pomaga uresničiti svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju, v katerem živi. Medicinska sestra je odgovorna za naloge zdravstvene nege, ki jo opravlja popolnoma samostojno.
Strokovno usposobljeno osebje (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevt, delovni terapevt, zdravstveni tehniki, bolničarji, bolniški strežniki in ostali) izvaja delo timsko. Ekipa skupaj skrbi za celovito oskrbo in strokovno izvajanje zdravstvene nege.
Temelji zdravstvene nege so usmerjenost k starostniku in sprejemanje njegovih želja, kar nam omogoča celovito obravnavo. Zelo velik poudarek je tudi na področju zdravstvene vzgoje, tako stanovalcev kot njihovih svojcev in širšega lokalnega okolja.

Galerija