Računovodstvo

V finančno računovodski službi se izvaja finančno računovodska dejavnost, dejavnost planiranja in analiziranja ter dejavnost nabave. Delo se izvaja v skladu s predpisi ter ažurno in natančno spremlja poslovanje doma.

Prav tako skrbi za redno izstavitev faktur opravljenih storitev zdravstva in oskrbe uporabnikov na različne naslove.

Vodstvo doma sprejema pravilne strateške odločitve, na podlagi zanesljivih in kvalitetnih računovodskih informacij.