Priznanje občine Šmarje v letu 2017 Domu upokojencev Šmarje

5 / 13