Izvajanje operacije React EU »Izgradnja dislocirane enote Rogatec«

Datum objave: 27. 06. 2022

V načrtu izgradnja dislocirane enote v Rogatcu

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je za zagotavljanje varnega in prijaznega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev starejših od 65 let v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni pristopil k izvedbi izgradnje dislocirane enote v Rogatcu. Projekt ni namenjen povečevanju prostorskih kapacitet in krepitvi institucionalizacije, temveč reševanju prostorskih razmer, zagotavljanju ustreznih standardov socialnega varstva, podpori procesu deinstitucionalizacije, ki predstavlja ključno usmeritev razvoja socialnega varstva na nacionalni ravni.

Z vzpostavitvijo dislocirane enote v Rogatcu se v lokalnem okolju vzpostavi sodoben bivalni standard za 32 stanovalcev v eno in dvo posteljnih sobah, na 1.727,4 m2 neto tlorisne površine. Gradnja je načrtovana kot nizkoenergijski objekt.

Dom v Šmarju pri Jelšah sicer trenutno razpolaga z 214 posteljami, od tega v Podčetrtku z 19 posteljami. S premestitvijo stanovalcev na lokacijo v Rogatcu se sprošča prostor v matičnem domu, kjer bosta urejeni siva in rdeča cona na nivoju celotnega Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v primeru vnovičnega izbruha nalezljivih bolezni.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020.

www.eu-skladi.si