Prijava za volitve po pošti

Datum objave: 30. 06. 2014

Osebe, ki so želele glasovati po pošti, so morale posredovati okrajni volilini komisiji obvestilo, in sicer je moralo obvestilo prispeti k volilni komisiji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do 2. julija 2014. Obvestilo se je vložilo pisno, na priloženem obrazcu ali v drugi obliki.
Stanovalci, ki so želeli glasovati po pošti, so se prijavili na recepciji doma do ponedeljka 30.6.2014.