Spoznavanje poklicev

Datum objave: 15. 02. 2013

V okviru naravoslovno tehničnega dneva na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, so otroci te šole prišli v naš dom, kjer so se zaposleni potrudili kar najbolj nazorno predstaviti poklice. Predstavitev je zajemala  spoznati poklic šivilje, perice, kuhar, pomočnik kuharja, natakar, hišnik, socialni delavec, ekonomist in ostale možne poklice v računovodstvu, fizioterapevt, delovni terapevt, zdravstveni tehnik, diplomirana medicinska sestra, bolničar. 
Direktorica doma je goste pozdravila in predstavila dom v smislu organizacije dela, financiranja in kaj vse je potrebno, da takšna ustanova deluje.

Galerija...