Gradnja enote v Rogatcu

Datum objave: 25. 09. 2023

Veseli smo, da se v Občini Rogatec počasi h koncu bliža izgradnja naše dislocirane enote. Danes je pa že kaj za videti. Naša direktorica in ekipa sta v zadnjem letu dni intenzivno delali. Še kakšen mesec ali dva dela sta pred nami. Potem pa sledijo pridobitve dovoljenj in urejanje formalnosti. Pri takih projektih ne gre brez težav in ne brez izzivov.  Vendar je z dobro voljo vseh udeleženih in trdim delom vse mogoče.

Finančna sredstva za projekt zagotavlja Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023.

Nekje spomladi bomo pripravljeni za sprejem stanovalcev. Ekipa zaposlenih se že pripravlja.

Lepo je ustvarjati dobre zgodbe…


Galerija...