Izobraževanje zaposlenih na oddelku demence

Datum objave: 15. 10. 2013

V torek, dne 15.10.2013 med 8.00 in 14.00 uro, je v Centru aktivnosti potekalo izobraževanje za delavce, ki so zaposleni na oddelku demence. Naslov predavanja  "Svet človeka z demenco v socialnovarstveni ustanovi".
Program je namenjen vsem, ki delajo z ljudmi z dememco.
Razmišljanje o psihosocialnem modelu varstva oseb z demenco prinaša spremembe v razumevanju nege in oskrbe. Predvsem v tolmačenju vloge negovalnega osebja, ki v tradicionalnem pomenu poznajo, kaj je dobro in potrebno za stanovalce. S tem svojim pogosto dobronamernim vedenjem, zatrejo in uničijo samostojnost in avtonomijo pri stanovalcih. Na drugi starni pa sodobni negovalec ob upoštevanju integritete, strokovnosti in empatije gradi odnos do stanovalcev, pri katerih upošteva telo, dušo in duha. Trendi kažejo na veliko verjetnost, da bomo tudi sami v starosti odvisni od pomoči drugih. Kako bomo doživljali in se soočali z lastno nemočjo? Kaj bo pomenila naša odvisnost za ljudi, ki bodo skrbeli za nas?
Izkustvena delavnica je omogočila, da so se prisotni za en dan prelevili v človeka z demenco v simuliranem okolju socailnovarstvene ustanove. Lastno doživljanje in analiza izkušnje sta pomagala, da prisotni znajoi pristopati z večjo empatijo in razumevanjem.