Izobraževanje za zaposlene

Datum objave: 20. 11. 2013

V sredo, dne 20.11.2013 med 8.00 in 14.00 uro, je v Centru aktivnosti potekalo predavanje za zaposlene z naslovom "Organizacija dela v skupini z osebami z demenco".
Jasen in skupni povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v strmljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v "timu" sodelujejo z osebo z demenco(osebe z demenco, njihovi svojci, delavci ustanove in drugi strokovnjaki, ki so pomembni v socialni mreži oseb z demenco). Zadovoljevanje potreb vseh vpletenih pa omogoča ustvarjanje ugodnega miljeja, ki je sestavni del koncepta.
V predavanju so opredeljena temeljna načela oskrbovalnega negovalnega okolja(načelo normalnosti, nečelo osebne nedotakljivosti, načelo svobodnega odločanja...), ki so ključnega pomena v izpeljavi pravilno strukturiranega dneva za osebo z demenco:
-  pomen zagotavljanja varnosti, občutka organiziranosti in dejavnosti
-  zagotavljanje spoštovanja skozi temeljni odnos, pozitivno naravnano ozračje s prilagojenim ravnanjem ter ustvarjanjem možnosti za aktivno participacijo in vzpodbujanje samostojnosti osebe z demenco
-  pravice oseb z demenco in etična načela, tudi v zvezi z uporabo sredstev za odvzem prostosti
- svojci so pomemben povezovalni element pri delu z osebami z demenco, sprejemati jih moramo kot naše partnerje in del tima.

Cilj predavanja je predstaviti pomen nekaj bistvenih elementov v organizaciji dela na oddelku in ustvariti pogoje za razmišljanje o ukrepih za odvzemanje osebne svobode, dati poudarek na skupnem sodelovanju sodelavcev pri doseganju ciljev ter usmeriti razmišljanja o sodelovanju s svojci.

Galerija...