Anketiranje stanovalcev, zaposlenih in svojcev

Datum objave: 31. 01. 2014

E-qalin, standard kakovosti, je že dobro vpeljan v življenje in delo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. V mesecu decembru 2013 in januarju 2014 je potekalo anketiranje stanovalcev, delavcev in svojcev, v okviru E-qalina.
Stanovalcem je pri izpolnjevanju anket E-qalin pomagala prostovoljka Vera Šmerc.
Delavci doma so dvignili ankete E-qalin na recepciji doma in jih tja izpolnjene vrnili.
Svojcem, ki so jih receptorke "ujele" ob prihodu na obisk, so ankete E-qalin oddale v roke in jih  prosile, da so izpolnjene vrnili na recepcijo doma. Ostali svojci pa so ankete dobili po pošti.
Izponjene ankete so se zbirale na recepciji doma do konca meseca januarja 2014.