Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva. Namenjeno je starostnikom, ki dnevno prihajajo v dom upokojencev.
Storitev dnevnega varstva služi hitri rešitvi zaznane družinske problematike za določen čas oz. za določene ure, kar je vezano na ceno (kategorije).
Zaradi hitrega reševanja nastale situacije, je nujna potrebna točna informacija o dejanskem stanju posameznika in priloga zdravniškega potrdila, kar služi izvajalcem za izvedbo kvalitetnih storitev.
V dnevnem varstvu Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah našim uporabnikom nudimo osnovno oskrbo, ki zajema :
  • prehrano
  • bivanje in počitek
  • skrb za osebno higieno
Posamezne storitve se izvajajo glede na potrebe posameznika.
Ob tem uporabniku nudimo ustrezno:
  • socialno oskrbo
  • zdravstveno nego
  • varstvo glede na potrebe in zdravstveno stanje
Dodatno lahko obiskovalcem dnevnega varstva popestrimo bivanje z raznimi prostočasnimi dejavnostmi, vrtičkarstvo, sprehodi, ogledom kulturnih prireditev, z masažami in drugimi oblikami fizioterapije, individualno terapevtsko obravnavo, s sodelovanjem v skupinah za samopomoč, obiskom frizerja.....

Dnevno varstvo poteka od 7.00 do 16.00 ure, oziroma je lahko časovno prilagojeno potrebam posameznika.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah nudi uporabnikom tudi dnevni prevoz za storitve domskega varstva po veljavnem domskem ceniku.

V domu nudimo tudi dnevno varstvo osebam z demenco.

Predhodne informacije in pomoč se dobi v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Kontaktne službe so:
  • socialna služba: (03) 817 14 06 ali 041 317 087
  • zdravstveno negovalna služba: (03) 817 14 02 ali 041 769 657

Dnevno varstvo