Nastanitev za krajši čas

Začasne namestitve so namenjene posameznikom, ki zaradi rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice, bolezni ali začasne odsotnosti svojcev, potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasni sprejem traja po dogovoru in je časovno omejen.

V trajanju začasne namestitve uporabnikom zagotavljamo:
  • oskrbo in zdravstveno nego glede na zdravstveno stanje
  • zdravstvenemu stanju primerno prehrano
  • fizioterapevtske storitve
  • možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih nudimo ostalim stanovalcem
Za začasni sprejem je potrebno predložiti:
  • vlogo za sprejem
  • zdravniško spričevalo
  • izjavo o plačilu storitev
  • izjavo, v kateri je potrebno navesti čas in obliko začasnega bivanja

Informacije so na voljo pri socialni delavki na tel. št.: (03) 817 14 06, ali vodji zdravstvene nege in oskrbe na tel. št.: (03) 817 14 08