Objava tehnične dokumentacije - ROGATEC

Datum objave: 31. 01. 2022

Spoštovani!

V spodnjem dokumentu objavljamo tehnično dokumentacijo za izgradnjo enote Rogatec.

0675 201130 DGD DOM STAREJŠIH ROGATEC dgd - končna
0675 Rogatec DSO GRADBENO_DOVOLJENJE_140134122

Finančna sredstva za projekt zagotavlja Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023.

http://www.eu-skladi.si.